Gdy więc przechodzili mężowie, ____ midianiccy, wyciągnęli Józefa ze ____ na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieścia ____, ci zaś przywiedli Józefa do ____. Księga Rodzaju 37,28 ... błogosławił ____ domowi Egipcjanina przez wzgląd na ____. I spoczęło ____ Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na ____. Księga Rodzaju 39,5b Wtedy rzekł Józef do faraona: Sny faraona ____ jedno i to samo. Bóg ____ w nich faraonowi, co ____ uczynić. Księga Rodzaju 41,25 Uwaga! Słowo ____ wstawione w piąte puste miejsce jest wyrazem z naszej sekretnej ____. Zapamiętaj: Pan!

Wersety. Józef

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?