1) Miejsce akcji ,,Wspomnień niebieskiego mundurka” to: a) Warszawa - męska szkoła powiatowa b) Kacice - męska szkoła powiatowa c) Mazury - męska szkoła powiatowa d) Pułtusk – męska szkoła powiatowa 2) Czas akcji ,,Wspomnień niebieskiego mundurka” obejmuje: a) lata 60 XIX wieku b) lata 50 XIX wieku c) lata 70 XIX wieku 3) Polonistą, uwielbiającym autorów z XVII wieku był: a) Kucharzewski b) Gomulicki c) Skowroński d) Dembowski 4) Ulubioną potrawą profesora języka rosyjskiego - Jastrebowa był: a) chleb razowy z mlekiem b) kurczak pieczony c) rosół 5) Nagrodę za najlepsze wyniki w nauce otrzymał: a) Dembowski b) Kucharzewski c) Sprężycki 6) Przezwisko ,Zabacuł” ma: a) syn ubogiego szlachcica – Księżopolczyk b) Kucharzewski c) Mosakowski 7) ,,Olbrzym klasowy z szeroką piersią, grubym karkiem, ciężki i niezgrabny” to: a) Dembowski b) Skowroński c) Kucharzewski 8) Na stancji u Wojcieszkowej na Starym Mieście w Pułtusku mieszkał: a) Piotruś Mieszkowski b) Smoliński c) Sitkiewicz 9) Za donosicielstwo został obity witkami znad rzeki: a) Welinowicz b) Ślimacki c) Wojtek Krystek 10) ,,Pana Tadeusza” przyniósł uczniom: a) profesor Jastrebow b) profesor Chabrowski c) profesor Izdebski 11) Kto wepchnął Mieszkowskiego do klasy? a) Księżopolczyk b) Hefajstos c) Karol Kozłowski d) Kucharzewski 12) Kto specjalizował się w temperowaniu piór? a) Zeus b) Ares c) Hefajstos d) Hades 13) Co było sekretem Sprężyckiego i Dembowskiego? a) Listy pod łóżkiem b) Książki na poddaszu c) Rowery zza domem d) Flakon z trucizną w ogrodzie 14) Kto został następcą Skowrońskiego? a) Profesor Chabrowski b) Skowroński Junior c) Jastrebow d) Salamonowicz 15) Czym zaczynał się dzień w szkole? a) Odpytywaniem b) Wspólna modlitwą c) Sprawdzeniem prac domowych d) Sprawdzeniem obecności 16) Kogo nazywano ,,knotami”? a) Woźnego b) Najstarszych uczniów c) Nauczycieli d) Pierwszoklasistów 17) Utwór Gomulickiego składa się z : a) 18 rozdziałów b) 17 rozdziałów c) 16 rozdziałów 18) We ,,Wspomnieniach niebieskiego mundurka” występuje: a) narrator pierwszoosobowy b) podział na akty i sceny c) narrator trzecioosobowy 19) Po drodze do Pułtuska, bohater ,,Potopu” H. Sienkiewicza spotkał: a) Janusza Radziwiłła z wojskiem b) oddziały szwedzkie eskortujące wozy z żywnością c) Wołodyjowskiego 20) W ,,Potopie” H. Sienkiewicz wspomina: a) Kolegiatę Pułtuską b) Dom Polonii c) Narew

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?