1) big a) bigger b) bige c) big d) better 2) nice a) niece b) nicer c) nicc d) niecie 3) dangerous a) dangerouser b) more dangerous c) dangerousees d) danger 4) hard a) herd b) harde c) harden d) harder 5) boring a) more boring b) bore c) bored d) biren 6) easy a) easye b) more easy c) more easier d) easier 7) scared a) scarest b) more scared c) scary d) scaree

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?