Akcent wyrazowy - mocniejsze wymówienie jednej z sylab w wyrazie, Głoska - pojedynczy dźwięk wymawianego wyrazu, Litera - umowny znak graficzny głoski, Akcent zdaniowy - mocniejsze wymówienie jednego z wyrazów w wypowiedzeniu, Intonacja - podniesienie lub obniżenie tonu przy wymawianiu wypowiedzenia, ubezdźwięcznienie - głoska dźwięczna jest wymawiana jak bezdźwięczna, udźwięcznienie - głoska bezdźwięczna pod wpływem sąsiadujących z nią głosek dźwięcznych jest wymawiana jako dźwięczna,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?