1) Wykonywał przedmioty z metalu i podkuwał konie. a) garncarz b) kowal c) wikliniarz 2) Wyrabiał koszyki, małe meble, ozdoby. a) tkacz b) ludwisarz c) wikliniarz 3) Wytwarzał talerze, miski, dzbanki i inne przedmioty z gliny. a) garncarz b) kominiarz c) tkacz 4) Produkował i naprawiał beczki. a) kominiarz b) bednarz c) kowal 5) Naprawiał zegarki i zegary. a) ludwisarz b) zegarmistrz c) szewc 6) Zajmował się wytwarzaniem mąki. a) wikliniarz b) kominiarz c) młynarz 7) Zajmował się wyrabianiem i naprawą dzwonów. a) ludwisarz b) krawiec c) ślusarz 8) Czyścił kominy. a) bednarz b) kominiarz c) tkacz 9) Wytwarzał tkaniny. a) tkacz b) kowal c) garncarz 10) Wytwarzał rękawiczki. a) krawiec b) szewc c) rękawicznik

Zawody ginące. Czym zajmował się...?

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?