Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
(-0,5)^{-11}, (-2)^5, (0,5)^{10}, 2^{-2}, 2^{-1}, 2^0, (0,5)^{-1}, (-0,5)^{-2}, 2^3, (0,5)^{-4}, (-2)^{10}, 2^{11}.

[POTĘGI] Uporządkuj liczby w kolejności rosnącej. #2

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne