Synonimy  - wniosek - konkluzja , Antonimy  - wzrost - spadek , Konwersy - zepsuty - naprawiony , Holonim Meronim - galaktyka - gwiazda, Hiperonim Hiponim  - gad - dinozaur , Bliskoznaczniki  - być - istnieć , Kolokacje  - mieć istotny wpływ , Derywaty  - obserwować - obserwacja - obserwatorium , Fuzzynimy  - gen - mutacja - chromosom - klonować ,

VII Łowcy słów Lingwistyka Słownictwo tematyczne

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?