Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Do czego służą parzydełkowcom komórki parzydełkowe? a) do poruszania się b) do obezwładniania ofiary lub wroga   c) do trawienia pokarmu d) do przymocowania do podłoża 2) Gdzie u parzydełkowców odbywa się trawienie pokarmu? a) jama chłonąca-trawiąca b) czułki c) galaretowata substancja (mezoglea) d) stopa 3) W jakich formach występują parzydełkowce? a) osiadłej meduzy, osiadłego polipa i pływającego polipa b) osiadłej meduzy i swobodnie pływającego polipa c) swobodnie pływającej meduzy i osiadłego polipa d) osiadłego polipa i pływającego polipa 4) W jaki sposób polip przymocowuje się do podłoża? a) za pomocą otworu gębowego b) za pomocą czułek c) za pomocą stopy d) za pomocą jamy chłonąco-trawiącej 5) Do parzydełkowców nie należy: a) ukwiał b) chełbia modra c) stułbia płowa d) węgorek octowy 6) Większość płazińców to: a) formy wolno żyjące b) półpasożyty c) organizmy samożywne d) pasożyty 7) Larwa pasożyta żyje w ciele: a) żywiciela ostatecznego b) żywiciela pośredniego c) samodzielnie w środowisku d) w ciele pasożyta 8) Szyjka tasiemca umożliwia: a) wytwarzanie nowych członów b) ochronę przed działaniem enzymów trawiennych c) ułatwia zdobywanie pokarmu d) umożliwia zdobycie nowego żywiciela 9) Dlaczego tasiemce produkują bardzo dużą ilość jaj? a) z powodu obojnactwa b) spowodowane jest to brakiem układu pokarmowego c) spowodowane jest to niedostępnością tlenu d) zwiększa to szanse na przetrwanie 10) Do płazińców należą: a) tasiemiec uzbrojony, glista ludzka b) wypławek tygrysi, tasiemiec nieuzbrojony c) tasiemiec uzbrojony, węgorek octowy d) tasiemiec, nieuzbrojony, włosień spiralny 11) Żywicielem ostatecznym tasiemca uzbrojonego jest: a) owca b) człowiek c) krowa d) świnia 12) Do nicieni nie należy: a) glista ludzka. b) tasiemiec nieuzbrojony. c) włosień spiralny d) owsik ludzki. 13) Dorosła postać glisty ludzkiej żyje: a) w jelicie cienkim człowieka   b) w okolicach odbytu człowieka c) w glebie d) w układzie pokarmowym świni 14) Jakie są sposoby uchronienia się przed zarażeniem włośniem spiralnym? a) mycie rąk b) szczepienia c) dokładne mycie warzyw i owoców d) niejedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa 15) Jak zbudowane jest ciało pierścienic? a) składa się z wielu podobnych pierścieni zwanych segmentami b) jest wydłużone, nitkowate, zwężające się na końcach c) posiada komórki parzydełkowe d) długie i mocno spłaszczone 16) W jaki sposób pierścienice się poruszają? a) za pomocą rzęsek b) za pomocą siodełka c) za pomocą skurczów mięśni, które rozszerzają i zwężają pierścienie d) za pomocą śluzu 17) Pospolity przedstawiciel pierścienic to: a) tasiemiec uzbrojony b) glista ludzka c) dżdżownica ziemna d) mątwik buraczany 18) Zgrubiałe pierścienie w środkowej części ciała, biorące udział w rozrodzie pierścienic, to: a) kokon b) siodełko c) wór powłokowo-mięśniowy d) szczecinki 19) Przedstawicielem pasożytów wśród pierścienic jest: a) pijawka b) rurecznik c) nereida d) dżdżownica 20) Na obu końcach ciała pijawki znajdują się: a) czułki b) haczyki c) szczecinki d) przyssawki 21) Gatunkiem pierścienic wykorzystywanym w leczeniu chorób układu krążenia jest a) pijawka lekarska b) dżdżownica ziemna c) nereida różnokolorowa d) rurecznik mułowy 22) Cechą budowy ciała, która odróżnia nereidę od dżdżownicy, jest a) obecność szczecinek b) podział ciała na segmenty c) obecność wyodrębnionej głowy z narządami zmysłu. d) wydłużony kształt ciała. 23) Negatywna rola pierścienic polega na: a) oczyszczaniu wód b) powodowaniu strat w hodowli ryb c) przyczynianiu się do powstawania próchnicy d) spulchnianiu gleby 24) Zwierzę wykorzystywane w leczeniu chorób układu krążenia to: a) b) c) d) 25) Przedstawicielem pierścienic żyjącym w wodach słonych jest: a) pijawka lekarska b) rurecznik mułowy c) nereida różnokolorowa d) dżdżownica ziemna 26) Cechą polipa nie jest a) workowaty kształt ciała b) otwór gębowy u góry c) obecność czterech ramion d) osiadły tryb życia 27) Przedstawione na ilustracji zwierzę uzyskuje energię podczas oddychania a) tlenowego żyjąc w jelicie grubym człowieka b) tlenowego żyjąc w spulchnionej glebie  c) tlenowo oddychając tlenem rozpuszczonym w wodzie d) beztlenowo, żyjąc w jelicie człowieka

Od parzydełkowców do pierścienic

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne