made - make, went - go, took - take, gave - give, did - do, was - be, wore - wear, got - get, had - have, wrote - write, ate - eat, drank - drink, drove - drive, rode - ride,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?