1) Owoce dzielą się na słodkie i kwaśne ... a) ze względu na kryterium koloru. b) w oparciu o kryterium smaku. c) według kryterium cenowego. 2) Synonimem słowa "klasyfikacja" jest ... a) podział. b) kryterium. 3) Według kryterium estetycznego rzeczy ... a) dzielimy na duże, średnie i małe. b) dzieli się na ładne i brzydkie. 4) W klasyfikacji deserów na zimne i gorące zastosowano ... a) kryterium smaku. b) kryterium pochodzenia. c) kryterium temperatury. 5) Na górne i dolne w relacji do orbity Ziemi dzielą się ... a) planety. b) dinozaury. c) urządzenia mobilne. 6) W oparciu ??? kryterium sposobu stosowania broń dzieli się na białą (np. łuk, włócznia, topór) i palną (jak rewolwer lub karabin).  a) o b) na c) według 7) Przykład użytkowników Internetu stanowią fejsbukowicze, wikipedyści, youtuberzy ???. a) m. in. b) i in. 8) Mezozoiczne gady dzielimy na morskie, lądowe oraz latające ... a) w oparciu o kryterium wielkości. b) ze względu na kryterium pokrewieństwa genetycznego. c) według kryterium środowiska życia. 9) Galaktyki, czarne dziury, komety i asteroidy stanowią ... a) przykład ciał niebieskich. b) kryteria podziału na ciała niebieskie.  10) Podział zasobów internetowych może wyglądać następująco: a) media społecznościowe, wyszukiwarki, aplikacje internetowe i in.   b) komórki, tablety, smartfony, laptopy i in. c) lajker, youtuber, instagramowicz, fejsbukowicz i in. 11) Ze względu ??? kryterium smaku czekolady dzielimy na gorzkie, deserowe, mleczne i białe. a) o b) na c) według 12) Krokodyle, żółwie, dinozaury ... a) dzielą się na gady. b) należą do gadów. 13) Do starożytnej broni należą ??? topór, łuk, strzały i włócznia. a) m. in. b) i in.

VII Łowcy słów Lingwistyka Myślenie naukowe

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?