1) BASKETBALL a) GO b) DO c) PLAY 2) FISHING a) DO b) GO c) PLAY 3) CHESS a) GO b) PLAY c) DO 4) ATHLETICS a) DO b) GO c) PLAY 5) FOOTBALL a) PLAY b) GO c) DO 6) HIKING a) GO b) DO c) PLAY 7) GYMNASTICS a) PLAY b) DO c) GO 8) JOGGING a) GO b) PLAY c) DO 9) JUDO a) DO b) GO c) PLAY 10) HOCKEY a) DO b) GO c) PLAY 11) GOLF a) DO b) PLAY c) GO 12) YOGA a) DO b) PLAY c) GO

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?