1) Przyglądam się... a) moim dzieckiem b) moim przyjacielem  c) moimi przyjacielum d) mojemu przyjacielowi e) mojemu przyjacielu f) mojemu przyjacółów 2) Wybaczam tej.... a) złej kobiecie b) złemu kobiecie c) złej kobietie d) złej kobietke e) złej kobietę f) złej kobietą 3) Mąż kupił samochód swojej pięknej... a) żonę b) żonie c) żone d) żonnię e) żoną f) żona 4) Żona zrobiła prezent swojemu ... a) kochanemu mężu b) kochanemu mężowi c) kochanemu mężowu d) kochanej mężowi e) kochanej mężę f) kochanemu mężów 5) Dać te rzeczy ... a) tamtemu Panowi b) tamtemu Panu c) tamtemu Pannu d) tamtemu Paną e) tamtemu Panę f) tamtemu Panów 6) Powiem o tym tylko... a) Pani Beatie b) Pani Krystyną c) Pani Basi d) Pani Agnieszka e) Pani Agatę f) Pani Justyną 7) To mieszkanie nie podoba się... a) mojej siostrę b) mojej siostry c) mojej siostrą d) mojej siostrze  e) mojej siostrów f) mojej siostrem 8) Kupię tę książkę mojemu... a) bratowi b) bratomu c) bratemu d) bratu e) bratę f) bratą 9) Chcę dać ... mleka. a) kotowi b) kotę c) kotem d) kotów e) kotu f) kocie 10) Pożyczę rower swojemu ... a) kolegę b) kolegą c) koledze  d) kolegów e) kolegiem f) kolegu 11) Jestem dobrym uczniem dzięki... a) mojej mamę b) mojej mamie c) mojej mamą d) mojej mame e) mojej mamów f) mojej mami 12) Przeszkadzasz ... słuchać muzyki. a) Adam b) Adamowi c) Adamu d) Adamiem e) Adamem f) Adamę 13) Pokażę te dokumenty .. a) policjantu b) policjantem c) policjantowi  d) policjantów e) policjant  f) policjanta  14) Proszę podarować książkę temu ... a) studentu b) studentam c) studentowi d) studenta e) studentem f) studentów  15) Pomogę napisać list ... a) twojej córce b) twojej córkę c) twojej córkem d) twojej córki  e) twojej córką f) twojej córkiem 16) Dam kawę tamtym ... a) kobieta b) kobietam c) kobietom d) kobietami e) kobiety f) kobietym

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?