1) Prasa hydrauliczna to efekt znajomości prawa ... a) Newtona b) Pascala c) Archimedesa d) Galileusza e) Kopernika f) Keplera 2) Nacisk to ... a) ciśnienie, jakie ciało wywiera na powierzchnię drugiego ciała b) siła grawitacji c) siła, z jaką jedno ciało działa na powierzchnię drugiego ciała d) ciśnienie atmosferyczne działające na ciało e) siła wypadkowa ciśnienia i grawitacji f) nie ma prawidłowej odpowiedzi 3) Dlaczego ratownicy pomagający osobie, pod którą załamał się lód, kładą się na nim? a) Wywierają wówczas największe ciśnienie i lód się nie załamie b) Wywierają wówczas najmniejszą siłę i lód się nie załamie c) Maja wówczas najmniejszy ciężar d) Wywierają wówczas najmniejsze ciśnienie i lód się nie załamie e) Kładą się, bo nie wiedzą co robić dalej f) Mają wówczas łatwy dostęp do poszkodowanego 4) Statek pływa po wodzie ponieważ: a) siła wyporu jest większa od siły grawitacji b) siła wyporu jest mniejsza od siły grawitacji c) siła grawitacji nie istnieje d) siła wyporu jest równa sile grawitacji e) nie ma siły wyporu f) woda jest słona 5) Co nurek powinien wiedzieć o ciśnieniu hydrostatycznym? a) Ciśnienie hydrostatyczne to ciśnienie wywierane na ciało przez ciecz b) Ciśnienie hydrostatyczne zależy od głębokości c) Im głębiej tym mniejsze ciśnienie d) Im głębiej tym ciśnienie wyższe e) Prawidłowa jest odpowiedź a,b, c f) Prawidłowa jest odpowiedź a,b,d 6) Wzór, za pomocą którego policzysz siłę wyporu to: a) F = dxgxV b) F = mxg c) F= axm d) F=pxS e) F=WxS f) F= q1xq2/rxr

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?