1) THERE ARE two volcanoes. a) True b) False 2) THERE ARE two waterfalls. a) True b) False 3) THERE IS a mountain. a) False b) True 4) THERE IS a swan on a river. a) False b) True 5) THERE ARE five palms on a beach. a) False b) True 6) THERE ARE eight zebras . a) True b) False 7) THERE ARE three hills. a) False b) True 8) THERE ARE two tigers on a river a) False b) True

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?