1) Jednostką natężenia prądu elektrycznego jest a) Amper b) Wolt c) Wat d) Dżul 2) Natężenie prądu możemy obliczyć ze wzoru a) U = W/q b) I = q/t c) P = W/t d) I = W/q 3) Napięcie prądu elektrycznego mierzymy w a) Dżulach b) Amperach c) Woltach d) Watach 4) Natężenie prądu mierzymy za pomocą a) woltomierza b) omomierza c) dynamometru d) amperomierza 5) Napięcie elektryczne oznaczamy literą a) U b) I c) W d) E 6) Prąd elektryczny to a) przepływ protonów b) uporządkowany ruch ładunków ujemnych - elektronów c) wyładowanie elektryczne d) różnica potencjałów 7) Napięcie elektryczne możemy obliczyć za pomocą wzoru a) I = q/t b) I = W/q c) U = W/q d) E = U * q 8) Natężenie prądu elektrycznego oznaczamy literą a) I b) U c) W d) P 9) Napięcie elektryczne mierzymy a) amperomierzem b) barometrem c) siłomierzem d) woltomierzem 10) Zaznacz elementy z których zbudujesz podstawowy obwód elektryczny a) żarówka b) amperomierz c) przewód d) źródło prądu e) dzwonek f) opornik 11) Jaki to obwód? a) szeregowy b) równoległy

Jednostki i symbole - prąd elektryczny

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?