Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Siwe małe i je ser a) Kot b) MYSZ c) Pies d) Krowa e) Koza f) Jeleń 2) Szczeka a) Kot b) Pies c) Koza d) Sarna e) Łoś  f) Krowa 3) Co jest kwaśne a) truskawka b) malina c) pomarańcz d) mandarynka e) miód f) cytryna 4) Pomarańczowy a) b) c) d) e) f) 5) Co to jest a) Pies b) Ryba c) Kot d) Koza e) Kura f) Sójka

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne