żołnierze niezłomni (wyklęci), podziemie niepodległościowe, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN), Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), Urząd Bezpieczeństwa (UB), Radio Wolna Europa, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Danuta Siedzikówna ps. Inka,, Witold Pilecki , Jan Rodowicz ps. Anoda, Emil Fieldorf ps. Nil, Jan Nowak-Jeziorański, Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka, Józef Światło, Marian Bernaciak ps. Orlik, Hieronim Dekutowski ps. Zapora, Franciszek Jaskulski ps. Zagończyk, Józef Franczak ps. Lalek, Wymień przykłady represji stosowanych wobec antykomunistycznego ruchu oporu, Wyjaśnij, jakie cele przyświecały organizacjom podziemia niepodległościowego, Przedstaw metody działania organizacji podziemia niepodległościowego , Omów sposób funkcjonowania komunistycznego aparatu terroru, Wyjaśnij, jakie cele chciały osiągnąć władze komunistyczne poprzez stosowanie terroru wobec swoich przeciwników, Przedstaw okoliczności, w jakich ujawniono kulisy działalności komunistycznych służb bezpieczeństwa, Oceń postawy działaczy podziemia niepodległościowego i żołnierzy niezłomnych, Data powołania WiN , Data wykonania wyroków śmierci na Witoldzie Pileckim , Data wykonania wyroków śmierci na Danucie Siedzikównie ps. Inka , Data wykonania wyroków śmierci na Zygmuncie Szendzielarzu ps. Łupaszka , Data powstania Radia Wolna Europa , Data procesu IV Zarządu Głównego WiN , Data wykonania wyroków na członków IV Zarządu Głównego WiN , Data wykonania wyroków śmierci na Emilu Fieldorfie ps. Nil , Data ucieczki Józefa Światły na Zachód , Data rozbicia ostatniego zgrupowania podziemia antykomunistycznego.

8.4.2 Opór społeczny wobec komunizmu

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?