Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
thin, thick, deep, shallow, healthy, naughty, polite, rich, poor, dirty, clean, quiet, noisy, full, empty, wide, narrow, cheap, expensive, beautiful,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Społeczność Edufactor adjectives

edufactor.pl, Centralna 58 43426 Ogrodzona, Poland - Polska

Zmień szablon

Materiały interaktywne