Poprawnie: bez, obok, w, na, nad, przy, ku, oprócz, przed, we, z, zza, Niepoprawnie: tam, ile, tak, lód, dom, kra, kto, coś, jaki, zna, baza, kres,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?