1) jakie są zagrożenia naturalnie? a) katastrofy komunikacyjne, terroryzm, korupcja b) pożary, powodzie, lawiny, mgły c) pożary, korupcja, powodzie, przestępczość zorganizowana 2) co ten znak oznacza? a) ciągnąć aby otworzyć b) wyjście ewakuacyjne c) drzwi ewakuacyjne 3) Jaki jest numer na straż? a) 999 b) 998 c) 997 4) co ten znak oznacza? a) alarm pożarowy b) gaśnica c) hydrant wewnętrzny 5) Podczas ataku terrorystycznego należy: (wybierz kilka odpowiedzi) a) grozić napastnikowi b) podporządkowywać się napastnikowi c) ulegać panice d) żartować z napastnika e) zająć najbezpieczniejsze miejsce f) wykonywać polecenia napastnika spokojnie 6) ten znak oznacza: a) ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym b) ostrzeżenie przed substancjami żrącymi c) ogólny znak ostrzegawczy 7) Zasady bezpieczeństwa w zimę (zaznacz kilka odpowiedzi) a) Przy silnych opadach i silnym wietrze zostań w domu b) jeśli widzisz sople lodu to spróbuj je zwalić c) zachowaj ostrożność 8) Zasady bezpieczeństwa w lato (zaznacz kilka odpowiedzi) a) ubierz luźną odzież  b) jeśli jest ci gorąco i masz pod ręką ciepłą wodę to ją wypij c) użyj kremów ochronny 9) Przedstawione zdjęcie ukazuje: a) strzelanine b) pozostawianie ładunku wybuchówych c) pościg policyjny 10) Przyczynami pożarów lasów są: a) odchody zwierząt b) pozostawione śmieci w lasach c) wycinanie drzew

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?