1) Powszechny spis rolny w 2020 r. odbywa się w terminie: a) od 1 września do 30 września b) od 1 września do 31 października c) od 1 września do 30 listopada d) od 1 września do 31 listopada 2) Powszechny Spis rolny odbywa się: a) tylko w Polsce b) w krajach Unii Europejskiej c) w krajach strefy Schengen d) w wylosowanych krajach 3) Zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r reguluje: a) Ustawa o statystyce publicznej b) Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań c) Ustawa o spisie rolnym w 2020 r. d) Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO 4) Gospodarstwo rolne użytkowane przez osoby fizyczne o powierzchni użytków rolnych 1 ha i więcej: a) nie podlega powszechnemu spisowi rolnemu b) podlega spisowi z prawem do odmowy udzielenia pewnych informacji c) podlega powszechnemu spisowi rolnemu d) podlega tylko częściowo powszechnemu spisowi rolnemu 5) Podczas wywiadu przeprowadzanego w ramach Powszechnego Spisu Rolnego nie padnie pytanie odnośnie: a) użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów b) zużycia nawozów c) ilości zwierząt domowych (np. psów czy kotów) d) ilości pracowników w gospodarstwie rolnym 6) Podczas spisu nie zaplanowano takiej metody jak: a) Samospis internetowy b) odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym c) odpowiedzi w wywiadzie przez komunikator Skype d) odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim 7) Powszechny Spis rolny jest przeprowadzany: a) co 10 lat b) co 5 lat c) nieregularnie (w zależności od potrzeb) d) to pierwszy taki spis

Co wiesz na temat PSR? Test jednokrotnego wyboru.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?