Lublin - miasto, siedziba PKWN, Jałta - konferencja w II 1945 r. , PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, Wielka Trójka - Stalin, Roosevelt, Churchill, TRJN - Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej , Curzona - linia....: polska wschodnia granica , Okulicki  - ostatni komendant AK, AK - Armia Krajowa, szesnastu - proces.....: Moskwa - 1945 r. , 22 lipca - data ogłoszenia Manifestu PKWN, Osóbka-Morawski - premier TRJN, Mikołajczyk - Stanisław...: wicepremier TRJN, Gomułka - Władysław...: wicepremier TRJN, komuniści - rządzili w Polsce po 1945 r. , ZSRR - państwo komunistyczne, wyzwalało polskie ziemie ,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?