Correct: 10+0, 5+5, 7+3, 2+8, 8+2, 3+7, 1+9, 9+1, 0+10, 4+6, 6+4, Incorrect: 2+3, 8+4, 4+5, 4+4, 5+6, 7+2, 6+1, 3+5, 9+2, 2+6, 8+1, 1+6, 4+7, 3+3, 7+7, 9+0, 10+1, 1+8, 6+3, 5+4,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?