1) Czy każde dziecko ma takie same prawa? a) tak b) nie 2) Do kiedy jest się dzieckiem? a) do ukończenia 10 roku życia b) do ukończenia 15 roku życia c) do ukończenia 18 roku życia 3) Dlaczego dzieci mają swoje prawa? a) Ze względu na to, że są ważniejsze niż dorośli b) Prawa pozwalają im decydować, ile mogą jeść lodów c) Prawa gwarantują im ochronę i szacunek 4) Wszystkie dzieci mają prawo do wychowania w rodzinie. a) tak b) nie 5) Wszystkie dzieci mają prawo do otrzymania najlepszej opieki lekarskiej. a) nie b) tak 6) Wszystkie dzieci mają prawo do zabawy i wyboru przyjaciół. a) tak b) nie 7) Wszystkie dzieci mają prawo do życia i rozwoju. a) tak b) nie 8) Wszystkie dzieci mają prawo do nazwiska i pochodzenia. a) tak b) nie 9) Każde dziecko ma prawo do wyrażania swojej opinii, jeśli nie krzywdzi ona innych osób. a) Prawda b) Fałsz 10) Czy wolno dokuczać dziecku, poniżać je, wyśmiewać lub obrażać? a) nie, nigdy b) tak 11) Dzieci, które zachowują się niegrzecznie, mogą stracić swoje prawa. a) tak b) nie 12) Wszystkie dzieci mają prawo do nauki. a) nie b) tak

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?