Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) 4 x 5 to... a) 25 b) 20 c) 10 2) 50:2 to... a) 15,5 b) 22,5 c) 25 3) 6 x 6 to... a) 36 b) 32 c) 30 4) 7 x 3 to... a) 22 b) 24 c) 21 5) 32:2 to.. a) 18 b) 16 c) 14

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne