1) Kim jest Maryja? a) Równa Jezusowi b) Prowadzi nas do Jezusa c) Matką Bożą d) Orędowniczką za nami u Boga 2) Niepokalane Poczęcie oznacza, że... a) Maryja miała czyste ubranie b) Maryja nie miała grzechu pierworodnego c) Była poczęta z Ducha Świętego d) Jest najświętszą pośród Kobiet 3) Kiedy Maryja stała się Matką wszystkich ludzi? a) Zaraz po urodzeniu się b) Gdy stała pod krzyżem Jezusa c) Na weselu w Kanie Galilejskiej d) Gdy została wzięta do nieba 4) Moment kiedy Maryja zgadza się być Matką Boga nazywamy: a) wcieleniem b) zwiastowaniem c) nawiedzeniem d) odkupieniem 5) Wniebowzięcie to: a) Wstąpiła Maryja do nieba b) Jej dusza poszła do nieba c) Zabranie Maryi z ciałem i duszą do chwały niebieskiej d) Maryja ma życie wieczne 6) Dlaczego Maryja jest najważniejsza ze wszystkich świętych? a) Była bez grzechu b) Jest Matką Jezusa c) Była dobra dla wszystkich 7) Dlaczego modlimy się do Maryi? a) Bo boimy się Boga b) Bo Maryja chroni nas przed karą Boską c) Ze względu na bliskość i łączność Maryi z Chrystusem. 8) Obchodzona w sierpniu Uroczystość Matki Bożej Zielnej to: a) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia b) Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski c) Uroczystość Wniebowzięcia Maryi d) Uroczystość Wniebowstąpienia Maryi 9) Litania Loretańska (Loreto) to: a) Litania ku czci Matki Bożej b) Litania do św Józefa c) Litania do Serca Jezusa d) Litania do Imienia Jezus 10) Zaznacz modlitwy do Maryi a) Litania Loretańska b) Litania na trudne czasy c) Pod Twoją Obronę d) Anioł Pański 11) Co to jest Majówka? a) Litania ku czci Matki Bożej b) Długi weekend c) Litania do Wszystkich Świętych. d) Śpiewana w maju litania do Matki Bożej, w Kościele lub kapliczce. 12) Jaką inną nazwę ma modlitwa Zdrowaś Maryjo? a) Modlitwa Pańska b) Aniele Boży c) Pozdrowienie Anielskie 13) Które dwa miesiące są poświęcone Matce Bożej? a) maj b) czerwiec c) grudzień d) październik 14) Ile jest części różańca? a) 2 b) 3 c) 5 d) 4 15) Anioł który przyszedł do Maryi to: a) Michał b) Gabriel c) Rafał

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?