TRUE (prawda): hospital, park, museum, hotel, FALSE (fałsz): garage, shop, library, cafe,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?