Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
f(x)=-|x+2|-3, f(x)=-|x+1|-1, f(x)=-|x-5|+1, f(x)=-|x+6|+5, f(x)=|x-1|+1, f(x)=|x-3|+2.

Przesuwanie wartości bezwzględnej wzdłuż osi układu współrzędnych

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne