Do you prefer watching sports to playing them?, Do you enjoy watching TV?, Do you enjoy reading books?, What do you like doing on holiday?, What is the thing that you really hate doing?, What is the thing that you really love doing?, What will you do during your Christmas break?, What won't you do during your Christmas break?.

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?