1) Aby utworzyć na pulpicie nowy folder, należy: a) kliknąć na pulpit lewym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. b) dwukrotnie szybko kliknąć na pulpit lewym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. c) kliknąć na pulpit prawym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. 2) Aby zmienić nazwę pliku, należy: a) kliknąć na jego ikonę lewym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. b) dwukrotnie szybko kliknąć na jego ikonę lewym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. c) kliknąć na jego ikonę prawym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. 3) Aby przenieść plik do kosza, można: a) kliknąć na jego ikonę lewym przyciskiem myszki i nacisnąć klawisz "Delete" na klawiaturze. b) kliknąć na jego ikonę prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję "Usuń". c) przeciągnąć ikonę do kosza. 4) Co należy kliknąć, aby zamknąć okno? a) pierwszy przycisk b) drugi przycisk c) trzeci przycisk 5) Co należy kliknąć, aby zmniejszyć rozmiar okna? a) pierwszy przycisk b) drugi przycisk c) trzeci przycisk 6) Co należy kliknąć, aby zwiększyć rozmiar okna? a) pierwszy przycisk b) drugi przycisk c) trzeci przycisk 7) Co należy kliknąć, aby zminimalizować okno? a) pierwszy przycisk b) drugi przycisk c) trzeci przycisk 8) Żeby napisać wykrzyknik, należy: a) nacisnąć i przytrzymać klawisz Control i nacisnąć klawisz z cyfrą 1. b) nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt i nacisnąć klawisz z cyfrą 1. c) nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift i nacisnąć klawisz z cyfrą 1. 9) Żeby napisać znak @ (małpa): a) należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift i nacisnąć klawisz z cyfrą 2. b) należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Control i nacisnąć klawisz z cyfrą 2. c) należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt i nacisnąć klawisz z cyfrą 2. 10) Aby rozpocząć pisanie w następnej linijce: a) naciskamy spację. b) naciskamy Enter. c) naciskamy Escape. 11) Aby oddzielić jeden wyraz od drugiego: a) używamy klawisza spacja. b) naciskamy Enter. c) naciskamy Backspace. 12) Aby uzyskać dużą literę B: a) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt i naciskamy klawisz z literą B. b) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Caps Lock i naciskamy klawisz z literą B. c) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Shift i naciskamy klawisz z literą B. 13) Aby napisać dużą literę Ł: a) naciskamy klawisz Alt, przytrzymujemy go i naciskamy klawisz z literą L. b) naciskamy klawisz Shift i Alt, przytrzymujemy je i naciskamy klawisz z literą L. c) naciskamy klawisz Shift, przytrzymujemy go i naciskamy klawisz z literą L. 14) Jeżeli chcemy pisać dużymi literami dłuższy fragment tekstu: a) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Shift. b) naciskamy przedtem jednokrotnie klawisz Caps Lock. c) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Caps Lock. 15) Aby napisać małą literę ą: a) naciskamy i przytrzymujemy Alt i naciskamy klawisz z literą A. b) naciskamy i przytrzymujemy Shift i naciskamy klawisz z literą A. c) naciskamy i przytrzymujemy Control i naciskamy klawisz z literą A. 16) Aby napisać literę ź: a) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt i naciskamy klawisz z literą Z. b) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Shift i naciskamy klawisz z literą Z. c) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt i naciskamy klawisz z literą X. 17) Co to jest przeglądarka internetowa? a) strona internetowa, na której możemy wyszukiwać informacje b) to samo co wyszukiwarka c) program do oglądania stron internetowych 18) Co to jest link? a) to samo co hiperłącze b) element umożliwiający przemieszczanie się między różny­mi treściami w internecie c) fragment tekstu (np. podkreślony), przycisk lub zdjęcie, po kliknięciu których można przenieść się do innej strony d) odnośnik do innej strony internetowej e) internetowa encyklopedia 19) Co to jest e-mail? a) elektroniczny list wysyłany za pomocą poczty elektronicznej b) internetowa usługa pozwalająca na wysyłanie wiadomości tekstowych i dołączanie do nich załączników c) internetowa usługa pozwalająca na wysyłanie wyłącznie wiadomości tekstowych 20) Bezpieczne hasło wykorzystywane do logowania się do skrzynki mailowej: a) powinno składać się z co najmniej 8 znaków. b) powinno zawierać informacje osobiste. c) powinno składać się z prostych sekwencji literowych i liczbowych (np. „abcd1234”). 21) Co to jest spam? a) pożądane e-maile od znajomych nadawców b) niechciane lub mało wartościowe wiadomości wysyłane do dużej liczby osób na raz c) e-maile mogące zainfekować komputer wirusami 22) Co oznacza emotikonka ;-) ? a) uśmiech b) smutek c) mrugnięcie 23) Co oznacza emotikonka :-D ? a) śmiech b) smutek c) płacz 24) Co oznacza emotikonka :-P ? a) uśmiech b) pokazanie języka c) żal

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?