1) Aby ciało pływało po powierzchni musi mieć a) Większą gęstość b) Mniejszą gęstość c) Taką samą gęstość 2) Jednostką siły wyporu jest a) W b) N c) T 3) Symbolem siły nacisku jest a) Fw b) Ft c) Fn 4) Symbolem ciśnienia jest a) t b) c c) p 5) Symbolem siły wyporu jest a) Fn b) Fw c) Ft 6) W którą stronę działa siła wyporu a) W górę b) W dół c) W prawo i lewo 7) Ciało pływa całkowicie zanurzone w cieczy gdy a) Fg+Fw b) Ft=Fw c) Fg=Fw 8) Jeśli gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy lub gazu to a) Ciało wypływa b) Nic się nie dzieje 9) Jeśli gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy to a) Ciało wypływa b) Ciało tonie c) Nic się nie dzieje 10) Prawo Archimedesa dotyczy ciał znajdujących się w a) Tylko cieczach b) W cieczach i gazach c) Tylko gazach

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?