Did you do anything interesting last week? What was it?, Were you studying English an hour ago?, What were you thinking about in the morning?, What presents did you receive for your last Birthday?, What did you study in the English class 1 week ago?, What did you have for breakfast this morning?, What were you doing 10 minutes ago?, Who were you talking to a few minutes ago?, Where were you in evening yesterday?, Were you full of beans yesterday?, When did you feel embarrassed? Why did you feel embarrassed?, What food did you like to eat when you were a child?.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?