1) dział logopedii, zajmujący się kształtowaniem mowy osób niesłyszących, niedosłyszących a) neurologopedia b) surdologopedia c) tyflologopedia 2) dział logopedii, zajmujący się diagnozą i terapią osób z niepełnosprawnością intelektualną a) logoterapia b) wczesna interwencja logopedyczna c) logopedia artystyczna d) oligofrenologopedia 3) dział logopedii, zajmujący się kształtowaniem mowy osób ze schorzeniami nowotworowymi, po laryngektomii a) logopedia wychowawcza b) balbutologopedia c) onkologopedia d) glottodydaktyka

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?