Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Poprawnie: basketball, tennis, horse-riding, football, volleyball, swimming, Niepoprawnie: fly, play , watch TV, read a book, do homework,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne