1) A cosa corrisponde la frazione 3/1000 ? a) 0,003 b) 3,00 c) 0,3 d) 0,03 2) A quale frazione corrisponde il numero 1,05 ? a) 10/5 b) 105/100 c) 105/10 3) A cosa corrisponde la frazione 78/100 ? a) 0,78 b) 7,8 c) 0,078 d) 78,00 4) A cosa corrisponde la frazione 25/10 ? a) 25,00 b) 0,25 c) 0,025 d) 2,5 5) A cosa corrisponde la frazione 345/100 ? a) 345 b) 0,345 c) 34,5 d) 3,45 6) A quale frazione corrisponde il numero 89,5? a) 895/100 b) 895/1000 c) 895/10 7) A quale frazione corrisponde il numero 0,064? a) 64/10 b) 64/1000 c) 64/100 8) A quale frazione corrisponde il numero 7,45? a) 745/100 b) 745/10 c) 745/1000 9) A cosa corrisponde la frazione 98/1000 ? a) 0,98 b) 9,8 c) 0,098 d) 98,000 10) A quale frazione corrisponde il numero 1,4? a) 14/10 b) 14/1000 c) 4/10 d) 14/100

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?