Correct: He is, It is, You are, I am, They are, She is, We are, Incorrect: It am, We is, You is, I are, They is, He am, She are,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?