1) 7 X 8 = a) 81 b) 27 c) 35 d) 54 e) 56 f) 63 2) 31 + 19 = a) 45 b) 50 c) 53 d) 39 e) 40 f) 35 3) 63 : 7 = a) 5 b) 8 c) 9 d) 7 e) 6 f) 4 4) 48 - 32 = a) 26 b) 18 c) 22 d) 16 e) 12 f) 6 5) La metà di 48 = a) 16 b) 22 c) 24 d) 14 e) 28 f) 18 6) 3 X 9 = a) 12 b) 27 c) 24 d) 18 e) 28 f) 21 7) 28 : 7 = a) 3 b) 6 c) 2 d) 7 e) 5 f) 4 8) 12 + 23 = a) 35 b) 40 c) 26 d) 34 e) 29 f) 31 9) 77 - 35 = a) 38 b) 54 c) 45 d) 42 e) 37 f) 28 10) La metà di 64 = a) 42 b) 37 c) 27 d) 30 e) 32 f) 48

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?