went - go, had - have, made - make, drank - drink, did - do, took - take, bought - buy, heard - hear, ate - eat, swam - swim, felt - feel, came - come, met - meet,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?