1) Aby rozpocząć pisanie w następnej linijce: a) naciskamy spację. b) naciskamy Enter. c) naciskamy Escape. 2) Aby oddzielić jeden wyraz od drugiego: a) używamy klawisza spacja. b) naciskamy Enter. c) naciskamy Backspace. 3) Żeby napisać znak @ (małpa): a) należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift i nacisnąć klawisz z cyfrą 2. b) należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Control i nacisnąć klawisz z cyfrą 2. c) należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt i nacisnąć klawisz z cyfrą 2. 4) Żeby napisać wykrzyknik, należy: a) nacisnąć i przytrzymać klawisz Control i nacisnąć klawisz z cyfrą 1. b) nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt i nacisnąć klawisz z cyfrą 1. c) nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift i nacisnąć klawisz z cyfrą 1. 5) Aby uzyskać dużą literę B: a) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt i naciskamy klawisz z literą B. b) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Caps Lock i naciskamy klawisz z literą B. c) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Shift i naciskamy klawisz z literą B. 6) Aby napisać dużą literę Ł: a) naciskamy klawisz Alt, przytrzymujemy go i naciskamy klawisz z literą L. b) naciskamy klawisz Shift i Alt, przytrzymujemy je i naciskamy klawisz z literą L. c) naciskamy klawisz Shift, przytrzymujemy go i naciskamy klawisz z literą L. 7) Jeżeli chcemy pisać dużymi literami dłuższy fragment tekstu: a) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Shift. b) naciskamy przedtem jednokrotnie klawisz Caps Lock. c) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Caps Lock. 8) Aby napisać małą literę ą: a) naciskamy i przytrzymujemy Alt i naciskamy klawisz z literą A. b) naciskamy i przytrzymujemy Shift i naciskamy klawisz z literą A. c) naciskamy i przytrzymujemy Control i naciskamy klawisz z literą A. 9) Aby napisać literę ź: a) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt i naciskamy klawisz z literą Z. b) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Shift i naciskamy klawisz z literą Z. c) naciskamy i przytrzymujemy klawisz Alt i naciskamy klawisz z literą X. 10) Co się stanie, gdy naciśniesz klawisz Delete a) usunę znaki znajdujące się za kursorem tekstu b) usunę znaki znajdujące się przed kursorem tekstu c) zaznaczę cały tekt

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?