1) THEY_______ IN A BAND. a) WAS b) WERE 2) JACK______CONFIDENT AND DETERMINED. a) WERE b) WAS 3) THE STUDENTS______AT SCHOOL THIS MORNING a) WERE b) WAS 4) LUCY _____IN LONDON YESTERDAY. a) WERE b) WAS 5) IT______WINDY LAST WEEK. a) WERE b) WAS 6) MARGY______MY FIRST LOVE AT SCHOOL. a) WERE b) WAS 7) YOU _____ IN SPAIN LAST WEEK. a) WERE b) WAS 8) SANDY ______HAPPY YESTERDAY. a) WERE b) WAS 9) MR AND MRS RED _____ANGRY LAST WEEK. a) WAS b) WERE 10) THEY _______HOME FOR DINNER. a) WAS b) WERE

INGLESE: SCEGLI TRA WAS O WERE ( TO BE)

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?