Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
f(x)=x^2 - g(x)=-x^2, f(x)=|x| - g(x)=-|x|, f(x)=\sqrt{x} - g(x)=-\sqrt{x}, f(x)=3x^2 - g(x)=-3x^2, f(x)=\frac{1}{3}x^2 - f(x)=-\frac{1}{3}x^2, f(x)=|2x| - g(x)=-|2x|, f(x)=3|x+2| - g(x)=-3|x+2|, f(x)=\sqrt{4x} - g(x)=-\sqrt{4x}, f(x)=(x+2)^2 - g(x)=-(x+2)^2, f(x)=\sqrt{x+4} - g(x)=-\sqrt{x+4},

Połącz w pary wzory funkcji, których wykresy są symetryczne względem osi OX.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne