Jobs - zawody: waiter, doctor, firefighter, vet, nurse, teacher, postman, chef, Activities - czynności: deliver, drive, help, teach, study, cook, give, touch, work, treat,

Podziel wyrazy na grupy (Hello Explorer 3 u.3)

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?