Wierzę w ____ Boga, Ojca Wszechmogącego, ____ nieba i ziemi, wszystkich rzeczy ____ i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego ____, który z Ojca jest ____ przed wszystkimi ____. Bóg z Boga, Światłość ze ____, Bóg prawdziwy z Boga ____. ____ a nie stworzony, współistotny ____, a przez Niego ____ się stało. On to dla nas ____ i dla naszego ____ zstąpił z nieba. I za sprawą ____ Świętego przyjął ciało z Maryi ____ i stał się ____. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem ____ został umęczony i pogrzebany. I ____ dnia trzeciego, jak oznajmia ____. I wstąpił do ____; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w ____ sądzić żywych i umarłych, a ____ Jego nie będzie końca. Wierzę w ____ Świętego, Pana i ____, który od Ojca i Syna ____. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera ____ i chwałę który mówił przez ____. Wierzę w ____, Święty, ____ i apostolski ____. Wyznaję jeden ____ na odpuszczenie ____. I oczekuję wskrzeszenia ____. I ____ wiecznego w przyszłym ____. Amen.

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?