1) Ilu było ewangelistów? Ile mamy Ewangelii w Piśmie Świętym? a) 12 b) 3 c) 4 d) 7 2) Który z niżej podanych NIE był autorem Ewangelii? a) Paweł b) Marek c) Jan d) Łukasz 3) "Srebra i złota mi brak, lecz to co mam to daję ci. W imieniu Jezusa chodź". Do kogo Piotr skierował te słowa? a) ślepego b) głuchego c) przeziębionego d) chromego, który nie umiał chodzić 4) Anioł wysłał Filipa na pustynię. Tam spotkał człowieka czytającego pewną księgę. Jaką? a) W pustyni i w puszczy b) Pismo Święte - Księgę Izydora c) Pismo Święte - Księgę Izajasza d) Hobbit cz. 2 5) Co zrobił Filip, gdy Etiopczyk eunuch stwierdził, że Jezus jest Synem Bożym? a) wyśmiał go b) dał mu pieniądze, żeby nikomu o tym nie mówił c) ochrzcił go w rzece d) zabił go 6) Kogo spotkał Paweł w drodze do Damaszku? a) Jezusa b) anioła c) swoją babcię d) apostoła Piotra 7) Co stało się Pawłowi po tym wydarzeniu? a) zaniemówił, nic nie mówił przez 3 dni b) nic się nie stało Pawłowi c) dana postać go okradła d) oślepł, nic nie widział przez 3 dni 8) Jak nazywał się człowiek, który uzdrowił Pawła? a) Ananiasz b) Herod c) Józef d) Konrad 9) Paweł został uratowany przez chrześcijan. W czym spuścili go, z murów miasta? a) w specjalnie skonstruowanym samolocie b) w bańce mydlanej c) w koszu d) w pudle 10) Paweł z Barnabą w Listrze, uzdrowili człowieka, który nie umiał chodzić. Za kogo wzięli ich ludzie? a) bogów - Zeusa i Hermesa b) bogów - Hadesa i Posejdona c) przyjaciół cesarza d) wrogów Chrystusa 11) O czym mówi pierwsze przykazanie? a) o tym, żeby nie zabijać b) o tym, że Bóg jest jeden c) o tym, żeby chodzić do kościoła d) o tym, żeby długo spać w soboty 12) Paweł i Sylas zostali wtrąceni do więzienia. Co robili o północy? a) spali b) grali w kości z innymi więźniami c) śpiewali i modlili się 13) Co stało się po tym wydarzeniu? a) nic się nie wydarzyło, wszyscy sobie smacznie spali b) Paweł i Sylas zostali zamordowani c) Paweł i Sylas skumplowali się z innymi więźniami d) nastąpiło trzęsienie ziemi i otworzyły się wszystkie drzwi 14) Czy strażnik więzienny się zabił? a) tak b) nie 15) Marta i Maria zaprosiły Jezusa do siebie. Jedna z nich słuchała, druga przygotowywała posiłek. Która robiła to drugie? a) Marta b) Maria 16) Która z kobiet postąpiła właściwie? a) Maria b) Marta 17) Kto nauczył uczniów modlitwy Ojcze nasz? a) Marcin Luter b) apostoł Piotr c) Paweł d) Jezus Chrystus 18) O czym mówi drugie przykazanie? a) o tym, żeby nie kłamać b) o tym, żeby nie cudzołożyć c) o tym, żeby nie brać imienia Pana Boga nadaremno d) o tym, żeby nie grać za długo na komputerze 19) Czego dotyczy prośba: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj? a) jedzenia, domu, ubrań, wszystkiego co daje Bóg, itp.  b) tylko i wyłącznie jedzenia c) tylko i wyłącznie chleba d) tylko i wyłącznie samochodu 20) Kto wodzi człowieka na pokuszenie? a) Bóg b) diabeł c) człowiek d) zwierzęta 21) Co oznacza słowo pasja? a) radość b) odpowiedzialność c) troskę o życie wieczne d) cierpienie, mękę 22) Co wydarzyło się w Wielki Piątek? a) apostołowie zagrali pierwszy mecz piłki nożnej b) Jezus spożył z uczniami wieczerzę c) Jezus zmarł na krzyżu 23) Co wydarzyło się w Wielkanoc? a) Jezus zmartwychwstał b) apostołowie spożyli wieczerzę z Jezusem c) Jezus wstąpił do nieba d) apostoł Jakub się ożenił 24) Jak nazywał się uczeń, który zdradził Jezusa? a) Ignacy b) Judasz c) Piotr d) Alfons 25) Za ile srebrników został sprzedany Jezus? a) 30 b) 1 c) 13 d) 22 26) Jaki był znak wydania Jezusa w ogrodzie Getsemane? a) wylanie olejku na głowę b) wskazanie palcem c) dotknięcie szaty d) pocałunek 27) Jak zakończyło się życie owego ucznia? a) powiesił się b) uciekł z miasta c) został wtrącony do więzienia d) został zabity przez kata 28) Kiedy przypada Pamiątka Reformacji? a) 24 grudnia b) 31 października c) 30 lutego d) 29 sierpnia 29) Czy modlitwa zawsze musi być bardzo długa? a) tak b) nie 30) Czy Bóg wysłuchuje każdej modlitwy? a) tak b) nie

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?