Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) JA a) JA b) JE c) JU d) JI e) JĄ f) JĘ 2) JO a) JU b) JÓ c) JO d) JE e) JI f) JĘ 3) JE a) JE b) JĄ c) JI d) JO e) JÓ f) JA 4) JÓ a) JÓ b) JE c) JA d) JU e) JO f) JI 5) JE a) JE b) JU c) JA d) JĘ e) JO f) JÓ

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne