The rag is on the mat., The rat had a nap., Mom had a map., Rob is on the mat., The rat sat in the mud., The bug is in the pot., His gum is in the bag., Rob bit the fig., Mom had a sip of pop., Deb met Tim and Tom..

Unit 2 Sentences - Level 1

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankingowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?