1) 98 E' DIVISIBILE PER 3 a) VERO b) FALSO 2) 328 E' DIVISIBILE PER 4 a) VERO b) FALSO 3) 402 E' DIVISIBILE PER 3 a) VERO b) FALSO 4) 325 E' DIVISIBILE PER 5 a) VERO b) FALSO 5) 314 E' DIVISIBILE PER 4 a) VERO b) FALSO 6) 151 E' DIVISIBILE PER 3 a) VERO b) FALSO 7) 800 E' DIVISIBILE PER 4 a) VERO b) FALSO 8) 212 E' DIVISIBILE PER 5 a) VERO b) FALSO 9) 1 424 E' DIVISIBILE PER 4 a) VERO b) FALSO 10) 12 072 E' DIVISIBILE PER 3 a) VERO b) FALSO

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?