tu-mangiare, io-leggere, lui-ascoltare, noi-cantare, voi-danzare, loro-lavorare, lei-sciare, Lei-andare a teatro, io-cucinare, tu-fare sport, noi-correre, loro-andare al cinema, voi-viaggiare, Lei-suonare.

Tabela rankingowa

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?