Pomoc - Udzielamy to osobie poszkodowanej , Wypadek - Może być samochodowy , Straż - Np. Miejska lub pożarna , Rana - Szarpana lub cięta , Serca - Może być zwał... , Opaska - Np. Uciskowa, Odmrożenie - W skutek za niskiej temperatury , Reanimacja - Jej celem jest przywrócenie krążenia, oddychania ,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?