1) 3,50+2,50? a) 6 b) 5,50 c) 5 2) 50,50+30? a) 80,50 b) 50,50 c) 80 3) 25,40-13,30? a) 12,10 b) 12 c) 22,10 4) 15,60+15,40? a) 31 b) 30 c) 31,10 5) 210-31,40? a) 178,60 b) 178 c) 190,60 6) 130,20+90,80? a) 222 b) 220,30 c) 221 7) 30,50-10,50? a) 40 b) 20 c) 10 8) 80,20-40,20? a) 120 b) 40,20 c) 40

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?